NEO

Tintas NEO

DISBO-01

Tinta negra NEO. Referencia de tinta: DISBO-01. Botella: 1L

DISBO-02

Tinta azul NEO. Referencia de tinta:BISBO-02. Botella: 1L